centro delas


As xentes do Centro Delás acaban de publicar o informe número 11 que leva por título: "A banca armada. Inversións explosivas de bancos e caixas" e realizado por Jordi Calvo.

Neste documento sinalan a importancia do financiamento do negocio das armas e o volume que alcanzou nestes últimos anos en sesenta das entidades financierias que operan no Estado Español. O listado da banca española o lideran BBVA e Santander.

Na presentación din por exemplo que "las empresas de armamento necesitan los servicios bancarios, tanto para efectuar sus operaciones comerciales corrientes, como para conseguir fondos extraordinarios que les permitan emprender el desarrollo de nuevas armas, exportar a nuevos mercados y, en definitiva, mantener su pujanza competitiva en un sector eminentemente privado".

O informe o podedes ler e descargar neste enlace: www.centredelas.org/attachments/890_informe11_banca%20armada_cas.pdf

Achegamos o Informe 9: El controvertido comercio de armas español, un negocio secreto 2001-2010 elaborado polo Centro Delas, así presentado por eles "donde se muestra que el Estado español, solo en 2010, ha vendido 1.128 millones de euros en armas, muchas destinadas a países en conflicto armado, en situación de tensión y donde se vulneran los Derechos Humanos."

No informe se din cousas coma:

"Las exportaciones españolas de material de defensa de 2010 han ascendido a 1.128€ millones, un 16% inferior a las de 2009 y un 388% superior respecto de 2001. Este año, el Estado español se ha situado en la novena posición en el ranking mundial de países exportadores de armamento, alcanzando el 2% del total mundial y el 0,6% del total de la balanza comercial española. Cada día España exporta 3 millones de euros en armas, muchas de ellas a países en conflicto armado o donde se violan los Derechos Humanos.

En el período 2001-2010, el 74% de las exportaciones de material de defensa español corresponde a aeronaves militares (36%), barcos de guerra (28%), a equipos de formación de imagen o contramedida (10%), bombas, cohetes, torpedos, misiles (7%), combustibles y explosivos militares (7%) vehículos todo terreno militares (6%), equipos electrónicos (2%), municiones y componentes (2%), equipo lógico (software) de uso militar (1%) y armas de fuego (2%).

O Centro Delàs presenta o informe: "Exportacións españolas de armamento 2000-2009", elaborado por Tica Font, investigadora do propio centro.

No informe amósase a consolidación do Estado Español como un dos exportadores de armas mundial máis competitivo, só detrás das grandes potencias. Ademais, as vendas españolas non respectan na súa maioría a lexislación estatal e da Unión Europea de venda de armamento.

Chaman a atención no informe datos coma estes: "Las exportaciones españolas de material de defensa de 2009 han alcanzado el valor de 1.347 millones de euros, y en el contexto de los 10 años, entre 2000 y 2009 suponen una media anual de 498 millones de euros" ou que "La participación española en el mercado mundial de armamento supone aproximadamente un 4% del total de este mercado".

O Centro Delàs presenta un informe sobre a Militarización en América Latina, realizado por Pere Ortega e Juan Sebastián Gómez.

Os capítulos do informe son os seguintes:

1. O intervencionismo actual de Estados Unidos

2. O gasto militar en América Latina

3. O comercio de armas internacional en América Latina

4. Os índices de militarización dos países de América Latina

5. Perigos e ameazas para a paz

Podedes descargar o informe pinchando aquí.

O Centro Delàs presenta o informe: "A verdade do gasto militar español 2011. Gasto e I+D militar en tempos de crise", no que se constata que nunha situación de grave crise económica e de presión internacional para a redución do déficit, o Goberno español opta por continuar privilexiando o gasto e a R+D militar por enriba doutros como os de sanidade ou educación, que ven reducidos os seus orzamentos en maior contía que o militar.

Os seus autores son Pere Ortega e Xavier Bohigas, ambos os dous investigadores do Centro Delàs. Podedes descargar o informe neste enlace: www.centredelas.org/attachments/654_Informe7_cas.pdf

Os datos da guerra malia que son coñecidos seguen a ser escandálosos, no blog de Gustavo Duch podemos ler:

Deixamos o audio da charla celebrada na Cova dos Ratos que levou por título: "O intervencionismo do exército español, caso de Afganistán"  a cargo de Alejandro Pozo (investigador do Centre d'Estudis per la Pau J.M. Dels - Justícia i Pau.

Podedes descargar a presentación que usou Alejandro na charla neste pinchando neste enlace.

Segundo explican os compañeiros do Centro Delas, no informe número 6 dedicado ás exportacións en armamento que fixo Estado Español no período 1999-2008, temos que estas volveron a ser as máis elevadas da historia de España.

Os datos reflicten que España ocupou o sexto posto no ranking mundial e as ventas representaron casi o 2% das exportacións mundiais de armas.

Cabe destacar nas conclusións do informe os seguintes parágrafos que falan dos incumprentos da lei en materia de venta de armas a Estados asasinos coma Israel, Colombia, etc.:

Páxinas