Mallorca


Unhas compañeiras de Mallorca, que nos axudaron na acción das minas que fixemos como acto de peche da campaña pola OF 2012, achégannos un vídeo documental que fixeron para rematar a campaña pola OF en Mallorca.

Dura ao redor de quince minutos y para a súa promociónb colocaron nas rúas máis de 1200 minas (antipersonais) de escaiola pintada.