utopia contagiosa


33.762, 4 millóns de euros. A cifra que no 2017 o Estado Español vai dilapidar na guerra, isto supón un 9,16 % que no anterior ano. Os anuncios da ministra de Defensa de elevar até o 2% os orzamentos do seu ministerio, en cumprimento dos acordos coa OTAN, quedan moi por baixo da realidade.

O traballo dos compañeiros de Utopía Contagiosa amosa que case 4 de cada 5 euros gastados están agochados en diferentes partidas dos orzamentos. É dicir, os anuncios de Cospedal quedan moi lonxe das cifras reais que demostran que a restritividade non a coñece o ministerio da guerra.

Achegamos o enlace coa nova e con todos os datos que recolle o colectivo Utopía Contagiosa > http://www.utopiacontagiosa.org/2017/04/24/el-gasto-militar-espanol-sigu...

A xente de Utopía Contagiosa segue co seu importante traballo. Nesta ocasión fan público o informe sobre a liquidación do gasto militar 2014. En dito documento colaboraron infinidade de colectivos, no caso noso apoiamos dito informe.

Podedes consultalo neste enlace > https://es.scribd.com/document/344146485/Liquidacion-Del-Gasto-Militar-d...

Achegamos un novo informe das compañeiras de Utopía Contagiosa. Desta volta sacan un informe que baixo o títuño "Despilfarro Militar" que tratar de conseguir os seguintes obxectivos:

- Levar á opinión pública o debate de se o militar é un despilfarro en si mesmo.

- Concienciar á sociedade do continuo despilfarro militar.

- Caracterizar o despilfarro militar no noso estado.

A xente de Utopia Contagiosa segue a facer un traballo moi interesante á hora de dar a coñecer o gasto militar no Estado Español.

Datos coma estes dan a medida da enorme cantidade de cartos que traga a guerra:

Para avanzar sobre los datos del informe, destacamos algunas de sus cifras:

- Presupuesto Ministerio de Defensa: 5.787’89 millones €

- Total Gasto Militar 2016: 30.928’86 millones €

No exercicio 2013 a débeda militar a nivel estatal superará os 5.500 millóns de euros, dos cales preto de 1.500 millóns proceden de créditos extraordinarios, é dicir dun financiamento “escondido” do ollo público e non reflectido nos orzamentos xerais. Estes son os cálculos do informe “Débeda militar, débeda ilexítima, débeda odiosa” presentado hoxe. Doce dos trece Ministerios do goberno “camuflan”? gasto militar nas súas partidas orzamentarias.

O colectivo Utopía Contagiosa elaborou o informe en colaboración con outros colectivos como a Plataforma pola Auditoría Cidadá da Débeda (PACD) e Ecologistas en Acción. Para iso foi necesario investigar en diferentes partidas, programas e orzamentos, á vista de que a débeda militar española ten unha composición extremadamente complexa.

Dos cálculos extráese que a débeda militar de 2013 será exactamente de 5.592,48 millóns de euros. Desta suma, un total de 1.441,46 millóns corresponden á débeda extraordinaria, é dicir, a orixinada polos créditos especiais que outorga o Estado para financiar programas de compra de armamentos e intervencións militares no exterior.

A xente de Utopía Contagiosa envianos o informe que elaboraron sobre o gasto militar para 2014 e que leva por título: "Gasto militar 2014. Las mentiras militares".

Nel atopamos que segundo as súas estimacións o Estado Español vai gastar "27.345,78 millones de euros para 2014, de los cuales casi 8 de cada 10 euros están escondidos, entre 12 y 13 ministerios".

O informe o tedes neste enlace: http://es.scribd.com/doc/188967501/gasto-14-pdf

Achegamos un documento elaborado pola xente de Utopía Contagiosa que leva por título: "Débeda militar, débeda inmoral, débeda ilexítima". Así presentan o documento na súa web:

El presente documento analiza e intenta cuantificar la deuda militar que España ha generado en 2013 y propone algunas claves para su cálculo y señala las razones por las que entendemos que debe ser calificada como deuda odiosa.

Mientras se recortan derechos y se liquidan conquistas sociales, el gasto militar va en aumento y financiarlo nos costará en 2013 5.592,48 millones de euros, si tenemos en cuenta tanto lo que costará financiar el presupuesto del Ministerio de Defensa, como los pagos de los programas de armamentos imputados a 2013.

As compas de Utopia Contagiosa veñen de publicar no seu blogue esta interesante reflexión sobre Siria que leva por título: Axudar aos sirios? A maiores deste artigo recomendamos tamén a lectura de "Siria: la intervención soñada" de Santiago Alba Rico.

Axudar aos sirios?

Es un buen propósito. Un deseo loable. Ahora también un reclamo de la mas soez propaganda militarista para justificar una nueva intervención militar de la coalición “ad hoc” que EE.UU sea capaz de armar para intervenir militarmente en Siria y mejorar sus posiciones geoestratégicas.

¿Por qué un juicio tan rotundo?

Pues, sencillamente, porque las propuestas que están barajándose no hablan de otra cosa que de ataque militar y apoyo a la guerra, para que la gane el bando que interesa.

Páxinas