30 anos do referendo sobre a permanencia de España na OTAN


Colamos un texto traducido ao galego que tomamos de Insumissia:

O 12 de marzo de 1986 realizouse en España un referendo sobre a permanencia de España na OTAN.

España pertence á OTAN desde o 30 de maio de 1982, época na que na que había un gran rexeitamento popular á entrada na OTAN e a maioría dos partidos da oposición de esquerdas mostráronse en contra da entrada á devandita organización, mesmo manifestaran que se chegaban ao goberno deterían o proceso de integración e convocarían un referendo.

Entre as razóns de oposición ao ingreso á OTAN, expúñanse:

a) A OTAN non é garantía da supervivencia da democracia española, tal e como o demostraba a presenza na Organización de réximes totalitarios como Grecia e Turquía.

b) Non garantía o ingreso no Mercado Común.

c) Incremento notable dos gastos militares.

d) Imposibilidade de que España constituíse unha excepción no proceso de nuclearización europea.

e) Inexistencia de conexión entre a entrada na OTAN e a devolución da soberanía sobre Xibraltar.

Tras a chegada ao goberno do PSOE, este cambiou a súa posición sobre a permanencia á OTAN, facéndose partidario da mesma, e convocou un referendo co seguinte contido:

O Goberno considera conveniente, para os intereses nacionais, que España permaneza na Alianza Atlántica, e acorda que dita permanencia establézase nos seguintes termos:

1.º A participación de España na Alianza Atlántica non incluirá a súa incorporación á estrutura militar integrada. 2.º Manterase a prohibición de instalar, almacenar ou introducir armas nucleares en territorio español. 3.º Procederase á redución progresiva da presenza militar dos Estados Unidos en España.

Considera conveniente para España permanecer na Alianza Atlántica nos termos acordados polo Goberno da Nación?

O resultado foi favorable con 52,5% de votos a favor, 39,85 en contra e unha participación do 59,42% do electorado.

A trinta anos da celebración do mesmo pódese constatar o incumprimento dos tres termos aprobados.

etiquetas: