Orzamentos militares 2010


Achegamos os datos referidos ao gasto militar no Estado Español no ano 2010 que alcanzaron os 17.217,88 millóns de euros. Os presentamos desglosados :

- Ministerio de Defensa: 8.560,09 millons

- Garda civil: 2.790,96

- Créditos I+D militar: 770,71

- Clases pasivas militares:352,15

- Instituto Social Fuerzas Armadas:624,89

- Organismos militares internacionais: 9,82

- Intereses débeda por gasto militar: 1.209,26

Fronte a estes datos temos os doutros ministerios: Sanidade:  4.254,00 millóns, Ministerio de Educación:  2.840,58 millóns, Servizos Sociais:  2.515,00 millóns e Ministerio de Cultura: 789,30 millóns.