Gasto Militar 2007


Nos Orzamentos Xerais do Estado para o 2007 o Gasto Militar supón máis do 12% do gasto público, com moitas partidas disimuladas noutros ministerios. A cantidade resultante é superior aos 23 mil millóns de euros (cunha suba de máis do 8,6% respecto ao 2006), uns 63 millóns de euros diarios (5 millons maís de euros por día que no ano 2006), arredor de 520 euros por persoa e ano.

etiquetas: