Gasto Militar 2008


Os gastos militares no estado español ascenderon a 25.066.870.000€, que significan 520 € por persoa/ano e máis do 12,4% do Gasto Público.

Este ano queremos destacar as inversións na industria militar dos bancos e caixas do estado.

 

 

 

 

 

 

etiquetas: