gastos


Achegamos os datos referidos ao gasto militar no Estado Español no ano 2010 que alcanzaron os 17.217,88 millóns de euros. Os presentamos desglosados :

- Ministerio de Defensa: 8.560,09 millons

- Garda civil: 2.790,96

- Créditos I+D militar: 770,71

- Clases pasivas militares:352,15

- Instituto Social Fuerzas Armadas:624,89

- Organismos militares internacionais: 9,82

- Intereses débeda por gasto militar: 1.209,26

Fronte a estes datos temos os doutros ministerios: Sanidade:  4.254,00 millóns, Ministerio de Educación:  2.840,58 millóns, Servizos Sociais:  2.515,00 millóns e Ministerio de Cultura: 789,30 millóns.

O pasado sábado 19 de xuño o Espazo Aberto Antimilitar saía á rúa para visibilizar as enormes contías que o Estado invirte na guerra, no ano pasado ese gasto supuxo o 12,47% do orzamento total.

etiquetas: 

Os gastos militares no estado español ascenderon a 25.066.870.000€, que significan 520 € por persoa/ano e máis do 12,4% do Gasto Público.

Este ano queremos destacar as inversións na industria militar dos bancos e caixas do estado.

 

 

 

 

 

etiquetas: 

Nos Orzamentos Xerais do Estado para o 2007 o Gasto Militar supón máis do 12% do gasto público, com moitas partidas disimuladas noutros ministerios. A cantidade resultante é superior aos 23 mil millóns de euros (cunha suba de máis do 8,6% respecto ao 2006), uns 63 millóns de euros diarios (5 millons maís de euros por día que no ano 2006), arredor de 520 euros por persoa e ano.

etiquetas: